Allsvenskan tabell

I svensk fotbolls värld är det inte bara spelarna som står i centrum—domarnas roll är lika avgörande för spelets utgång. Denna artikelserie tar en närmare titt på allsvenskan tabell med särskilt fokus på domarna. Genom att presentera detaljerade statistikuppgifter om antalet dömda matcher och de utfärdade korten, belyser vi hur domarnas beslutsfattande och strikthet påverkar matchernas resultat. Denna introduktion lägger grunden för en djupare förståelse av domarrollen i Allsvenskan—en förståelse som är nödvändig för att uppskatta de finare nyanserna av fotboll som sport. Läs vidare för att utforska varje domares individuella prestation och deras inverkan på spelet.

Detaljerad statistik över domare i Allsvenskan

I denna sektion presenteras statistik för varje domare som är aktiv i Allsvenskan. Vi tittar närmare på antal dömda matcher och antalet utfärdade gula och röda kort. Genom att analysera dessa siffror kan vi identifiera vilka domare som tenderar att vara striktare i sina beslut.

Adi Aganovic

Adi Aganovic, vars statistik visar på två gula kort över en match, har ett kort per match-förhållande på 2,0. Detta indikerar en måttlig strikthet i hans domslut.

Mohammed Al-Hakim

Från Najaf kommer Mohammed Al-Hakim som har dömt två matcher. Han har inte utfärdat några röda kort, men med åtta gula kort visar hans statistik en ratio på 4,0 gula kort per match—vilket pekar på en relativt sträng approach.

Oscar Johnson

Oscar Johnson har under sina två matcher utfärdat tolv gula kort. Med en ratio på 6,0 gula kort per match, framstår han som en av de striktare domarna i Allsvenskan.

Kristoffer Karlsson

Göteborgsbaserade Kristoffer Karlsson har, likt Al-Hakim, dömt två matcher och utfärdat fem gula kort. Hans ratio på 2,5 visar på en stabil strikthet i hans domslut.

Fredrik Klitte

Från Helsingborg har vi Fredrik Klitte som under sin enda match utfärdade tre gula kort, vilket ger en ratio på 3,0.

Adam Ladebäck

Adam Ladebäck, som också dömt två matcher, har utfärdat nio gula kort. Med en ratio på 4,5 gula kort per match, visar han en strängare hållning i sitt domararbete.

Glenn Nyberg

Glenn Nyberg från Borlänge är noterbar för att ha utfärdat ett rött kort och sex gula kort under endast en match, vilket ger den högsta ratio på 6,0 gula kort och 1,0 rött kort per match.

Varje domares unika sätt att hantera matcher och regelverk bidrar till den dynamik som observeras i Allsvenskan. Denna statistik är inte bara en indikation på deras strikthet, utan också en spegling av deras förmåga att kontrollera spelets flöde och rättvisa.

Analys av domares prestation och strikthet

Denna del av artikeln fokuserar på hur domarnas prestationer kan analyseras genom att jämföra kortfrekvensen och beslutsstil. Vi tittar särskilt på domare som Glenn Nyberg och Oscar Johnson, vilka båda uppvisar höga gula kortförhållanden. Genom att studera deras siffror kan vi få en inblick i vad som bidrar till en striktare domarstil.

Beslutsstil och kortfrekvens

Genom att granska hur många gula och röda kort som utfärdats av varje domare får vi en bild av deras strikthet. Glenn Nyberg sticker ut med ett rött kort och sex gula kort på bara en match, vilket inte bara visar på en strikt hållning men också på hans beslutsstil under pressade situationer. Oscar Johnson, med tolv gula kort på två matcher, visar liknande strikthet. Deras höga kortförhållanden kan ses som en indikator på en konsekvent och fast beslutsstil.

Faktorer som påverkar domslut

Det är viktigt att överväga olika faktorer som kan påverka domares beslut. Matchens intensitet och spelarnas beteende är två centrala aspekter som kan leda till fler konflikter och därmed fler kort. En match med hög intensitet kan öka sannolikheten för överträdelser, vilket kräver striktare regeltillämpning från domarens sida.

Reflektioner kring strikthet

Att jämföra dessa domare visar på variationer i hur regler tillämpas och hur olika situationer hanteras på planen. Detta ger värdefulla insikter i deras förmåga att upprätthålla spelets flöde och säkerställa rättvisa. Analyser som dessa är avgörande för att förstå de underliggande mekanismerna i domares beslutsprocesser och hur de påverkar spelets dynamik och resultat.

Avslutande synpunkter på domarstatistik i svensk fotboll

Att förstå domarnas roll och prestation i Allsvenskan är avgörande för att fullt ut uppskatta fotbollens nyanser. Vår genomgång av specifika domare och deras kortutdelning ger en klar bild av deras strikthet och beslutsstil. Denna information, baserad på faktiska matcher och utfärdade kort, speglar deras förmåga att hantera spelets intensitet och rättvisa.

Domare som Glenn Nyberg och Oscar Johnson framstår med sina höga kortförhållanden som exempel på strikt regeltillämpning. Deras statistik—Nyberg med en unik kombination av gula och röda kort; Johnson med en konsekvent hög gula kort ratio—belyser hur beslutsstil kan variera markant mellan olika domare och matcher.

Trots att vår analys inte täcker poängställning i allsvenskan eller detaljer om kommande matcher idag, ger den en viktig inblick i domarnas direkta inverkan på spelets flöde och utgång. För den som följer Allsvenskan, erbjuder denna statistik en djupare förståelse för spelets dynamik bortom det vanliga spelschemat.

I slutändan är varje domares prestation inte bara en samling siffror utan en vital del av fotbollens struktur och själ. Denna analys av kortstatistik och domarstil är en central resurs för alla som värdesätter insikter i fotbollens regelrätta och rättvisa genomförande.

Lämna en kommentar